Prima pagina

Email

Contact
RSS MDRAP:
 
Hotarari din 2016 - mandat nou
Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire
   
 1. Descarca hotararea nr 01 referitor la alegerea comisiei de validare (165 KB)
 2. Descarca hotararea nr 02 referitor la validarea mandatelor de consilieri locali (168 KB)
 3. Descarca hotararea nr 03 referitor la constituire CL (164 KB)
 4. Descarca hotararea nr 04 referitor la alegerea presedintelui de sedinta (164 KB)
 5. Descarca hotararea nr 05 referitor la alegerea viceprimarului (163 KB)
 6. Descarca hotararea nr 06 referitor la stabilirea numarului,denumirii si componentei comisiilor de specialitate (190 KB)
 7. Descarca hotararea nr 18 referitor la alegere presedinte de sedinta (436 KB)
 8. Descarca hotararea nr 19 referitor la rectificare buget local (668 KB)
 9. Descarca hotararea nr 20 referitor la aprobare documentatie si indicatori tehnico economici blocurile M1,M2,M3 (148 KB)
 10. Descarca hotararea nr 21 referitor la aprobare din bugetul local a sumei de 98.895 lei pentru Reabilitare si modernizare Colegiu Tehnic Bals (132 KB)
 11. Descarca hotararea nr 22 referitor la alocarea sumei de 57.373 lei pentru obiectivul de investitii reabilitare si modernizare Scoala Gimnazial nr.2 Bals (138 KB)
 12. Descarca hotararea nr 23 referitor la aprobare din bugetul local a sumei de 22.304 lei pentru cofinantarea investitiei Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal Teis (138 KB)
 13. Descarca hotararea nr 24 referitor la aprobare suma de 66.235,34 lei pentru obiectivul de investitii DC1A Bals-Spineni (137 KB)
 14. Descarca hotararea nr 25 referitor la rectificare buget local (178 KB)
 15. Descarca hotararea nr 26 referitor la desemnare reprezentani CL in CA si CEAC unitati de invatamant (163 KB)
 16. Descarca hotararea nr 27 referitor la aprobare cota de 0,1% si fisa de calcul a chiriei (143 KB)
 17. Descarca hotararea nr 28 referitor la modificare stat de functii spital (156 KB)
 18. Descarca hotararea nr 29 referitor la protejare si pastrare trotuare si spatii verzi (154 KB)
 19. Descarca hotararea nr 30 referitor la reanalizarea HCL NR.11,12,13 26.07.2016 (153 KB)
 20. Descarca hotararea nr 31 referitor la reanalizare HCL nr.15 din 26.07.2016 (173 KB)
 21. Descarca hotararea nr 32 referitor la reanalizare HCL nr.16 din 26.07.2016 (168 KB)
 22. Descarca hotararea nr 33 referitor la reanalizare HCL nr.17 din 26.07.2016 (164 KB)
 23. Descarca HOTARAREA NR 34 REFERITOR LA ALEGERE PRESEDINTEDE SEDINTA (162 KB)
 24. Descarca hotararea nr 35 din 2016 rectificare buget local (165 KB)
 25. Descarca hotararea nr 36 din 2016 modificare documentatie tehnico-economica si indicatori blocul M2 (142 KB)
 26. Descarca hotararea nr 37 din 2016 achizitionare bunuri imobile si mobile SC AQUATRANS SA BALS (162 KB)
 27. Descarca hotararea nr 38 din 2016 delegare gestiune serviciul de apa si canalizare CAO (155 KB)
 28. Descarca hotararea nr 39 din 2016 aprobarea indicatorilor tehnico-economici de redimensionare conducta gaze naturale Liceul Teoretic Petre Pandrea (151 KB)
 29. Descarca hotararea nr 41 din 2016 rectificare bugetara si virari de credite (182 KB)
 30. Descarca hotararea nr 42 din 2016 adprobare parteneriat proiect POCU (189 KB)
 31. Descarca hotararea nr 43 din 2016aprobare cont de executie a bugetului local la data de 30.09.2016 (149 KB)
 32. Descarca hotararea nr 44 din 2016 aprobare cont de executie a bugetului institutiilor publice la data de 30.09.2016 (161 KB)
 33. Descarca hotararea nr 45 din 2016 aprobare buget credite interne (150 KB)
 34. Descarca hotararea nr 46 din 2016 rectificare buget local (164 KB)
 35. Descarca hotararea nr 47 din 2016 acceptare CL Dobroteasa,Valea Mare,Radomiresti in ADI Oltul (135 KB)
 36. Descarca hotararea nr 48 din 2016 aprobare cerere de finantare pentru obiectivul de investitii blocuri le M1,M2,M3 (172 KB)
 37. Descarca hotararea nr 49 din 2016 rectificare buget (178 KB)
 38. Descarca hotararea nr 50 din 2016 avizare Regulament de salubrizare (163 KB)
 39. Descarca hotararea nr 51 din 2016 aprobare documentatie tehnico-economica aductiune apa str.Macului (143 KB)
 40. Descarca hotararea nr 52 din 2016 aprobare documentatie tehnico-economica aductiune apa str.Petre Pandrea (143 KB)
 41. Descarca hotararea nr 53 din 2016 aprobare documentatie tehnico-economica aductiune apa str.Cometei (143 KB)
 42. Descarca hotararea nr 54 din 2016 darea acordului de principiu pentru preluarea prin transfer din domem=niul public si din administrarea Consiliului Judetean Olt in domeniul public si in administrarea (143 KB)
 43. Descarca hotararea nr 55 din 2016 aprobarea unui schimb de terenuri intre SC BALSCOM SA BALS si Consiliul Local Bals (146 KB)
 44. Descarca hotararea nr 56 din 2016 aprobarea unui schimb de terenuri intre Ciorica Liviu si Mihaela si Consiliul Local Bals (147 KB)
 45. Descarca hotararea nr 57 din 2016 rectificare buget local (168 KB)
 46. Descarca hotararea nr 58 din 2016 rectificare buget institutii publice (142 KB)
 47. Descarca hotararea nr 59 din 2016alocare suma de 25.000 lei achizitionare pachete cadou (139 KB)
 48. Descarca hotararea nr 60 din 2016 zonare 2017 (160 KB)
 49. Descarca hotararea nr 61 din 2016 rectificare bugetara (193 KB)
 50. Descarca hotararea nr 62 din 2016 aprobare calendar manifestari cultural artistice 2017 (142 KB)
 51. Descarca hotararea nr 63 din 2016 aprobarea unor normative de cheltuieli pentru UAT Bals (173 KB)
 52. Descarca hotararea nr 64 din 2016 alegerea presedintelui de sedinta (148 KB)
 53. Descarca hotararea nr 65 din 2016 aprobare taxe si impozite 2017 (158 KB)
 54. Descarca hotararea nr 66 din 2016 aprobare fisa de calcul chirii locuinte sociale (154 KB)